Pembaca KAMI

Monday, November 9, 2009

KEPENTINGAN BERMAIN

kptingan bermain dapat di lihat melalui 3 aspek perkembangan iaitu :

Perkembangan Intelek.
 • Dapat ketahui tahap keupayaan, kesediaan dan kecerdasan untuk belajar.
 • Dapat mengetahui pelbagai kemahiran.
 • mempercepatkan penguasaan bahasa dan kognitif melalui aktiviti bercerita berlakon dll
 • Membantu murid-murid berfikir dengan lebih kreatif dan logik.
 • Dapat maklumat tambahan.
 • Mengembangkan potensi.
 • Mendedahkan murid-murid tentang cara menyelesaikan masalah.
 • membudayakan proses belajar

Perkembangan Sosioemosi.
 • Berinteraksi dengan rakan, pelajar lain dan guru-guru
 • Menyemai sifat tolong menolong dan ambil berat kepada orang lain
 • dapat belajar menghormati hak orang lain, mengambil giliran dan kongsi alatan
 • Dapat mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berlainan pada situasi yang tertentu.
 • Dapat mengetahui cara untuk mengawal emosi mengikut keadaan.
 • Memupuk semangat berani untuk menonjolkan diri, yakin dan tidak malu untuk bersosial dengan orang lain.
 • menghargai alam sekitar
 • mengenal dan menghormati budaya

Perkembangan Fizikal.
 • kemahiran psikomotor dapat dibina
 • Kesihatan dan keselamatan sebagai perkara utama.
 • Dedahkan permainan dalaman(indoor game) dan permaianan luaran(outdoor game).Diberi peluang untuk menyertai dan menunjuk bakat yang terpendam.
 • Dapat pengalaman dan pergerakan dalam permainan dapat mencergaskan fizikal.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...