Pembaca KAMI

Thursday, November 5, 2009

SPOT EDU 3103 ..siri 2

struktur
 • aspek alam belajar
 • aspek sosial yang di anggap iklim sekolah
 • main dan kepentingan main
 • aspek perbezaan individu dan faktor
 • motivasi dan jenis motivasi

esei

 • objktif pendidikan mengikut humanisme
 • implikasi pembelajaran sosial dalam p&p
 • konsep pembelajaran koperatif
 • jenis2 pembelajaran bestari
 • ciri2 bilik darjah kondusif
 • implikasi perbezaan individu dalam p&p

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...