Pembaca KAMI

Sunday, May 15, 2011

Lagi.Hyperlink merupakan satu elemen dalam satu dokumen elektronik yang dikaitkan kepada tempat yang lain dalam dokumen sama atau untuk satu sepenuhnya dokumen yang berbeza.

Hipermedia pula merupakan suatu istilah yang berasal daripada hiperteks, menjangkau pengertian itu hiperteks itu dihubungkan untuk termasuk hubungan-hubungan antara mana-mana kumpulan multimediaobjek-objek, termasuk bunyi, video gerakan, dan realiti maya. Ia boleh juga menyiratkan satu tahap lebih tinggi pengguna / interaktiviti rangkaian daripada interaktiviti telah mutlak dalam hiperteks.

Hiperteks adalah teks, dipamerkan di atas sebuah komputer, dengan sebutan-sebutan (hiperrangkai) untuk teks lain yang pembaca boleh dengan segera akses, biasanya oleh satu klikatau keypress urutan. Selain running text, hiperteks boleh mengandungi jadual-jadual, imej-imej dan alat-alat presentational lain. Cara lain interaksi mungkin serta sedia ada, seperti satu gelembung dengan teks muncul apabila tikus itu menunggu lebih satu kawasan tertentu, satu permulaan klip video, atau satu bentuk menyelesaikan dan mengemukakan. Contoh paling meluas hiperteks hari ini adalah World Wide Web.

Multimedia adalah media dan kandungan yang menggunakan satu kombinasi bentuk-bentuk kandungan lain. Tempoh itu boleh digunakan seperti satu kata nama (satu medium dengan kandungan berganda membentuk) atau seperti satu kata sifat menggambarkan satu medium kerana mempunyai kandungan berganda bentuk-bentuk. Tempoh itu adalah digunakan dalam kontras kepada media yang hanya menggunakan bentuk-bentuk tradisional dicetak atau tangan menghasilkan bahan. Multimedia termasuk satu kombinasi teks, audio, imej-imej tanpa gerak, animasi dan video.
 
Multimedia adalah biasanya tercatat dan dimainkan, dipamerkan atau didatangi oleh pemprosesan kandungan maklumat alat-alat, seperti alat-alat berkomputer dan elektronik, tetapi boleh juga merupakan sebahagian daripada satu persembahan secara langsung. Multimedia juga menjelaskan tentang alat-alat media elektronik dan kandungan multimedia pengalaman. Multimedia bertokoh daripada media bercampur dalam seni halus; dengan memasukkan audio, sebagai contoh, ia mempunyai satu skop lebih luas. Tempoh 'rich media' adakah sinonim untuk multimedia interaktif. Hipermedia dapat dipertimbangkan satu aplikasi multimedia keterangan.


Editing
Editing adalah suatu proses memilih  dan menyiapkan media tulisan, suara, visual, dan film yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi melalui proses koreksi, kondesasi , organisasi , dan modifikasi lainnya pada berbagai media. Dengan tujuan menghasilkan output yang benar, konsisten, akurat , dan lengkap.
Editing merupakan sebuah proses mengubah informasi suatu data media dengan tujuan tertentu. Pada umumnya editing dilakukan untuk menemukan hasil yang maksima atau lebih baik. contohnya pengeditan sebuah film, informasi yang disampaikan pada dasarnya adalah sebuah gambar yang dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga gambar tersebut menjadi bergerak, potongan – potongan gambar yang tidak sesuai dapat dihilangkan sesuai dengan tujuan informasi yang ingin disampaikan pembuat film. Bagian film yang gagal di potong dan diganti dengan bagian yang lebih baik. 


Authoring
Authoring merupakan proses pengisian konten-konten dan item yang lainnya ada juga yang menyebutkan authoring itu merupakan proses perakitan video encoded, bersama file video lain ( Pdf , word, dll ) ke dalam sebuah antarmuka yang memungkinkan pengguna akhir untuk dengan mudah mengakses informasi. contohnya pada saat kita membuat burning CD , disitu kita akan diminta untuk menulis judul, nama cd , dll. hal itu disebut proses authoring.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...