Pembaca KAMI

Tuesday, May 17, 2011

Perbezaan antara bangsa dan masyarakat


   Bangsa-Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan, iaitu orang-orang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan orang yg mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.

  Masyarakat-Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat. Ikut peraturan, ada norms tertentu utk tingkah laku. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social.  Berinteraksi antara satu dgn lain.Cara hidup, kebudayaan yg lebih kurang sama.  Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...