Pembaca KAMI

Tuesday, May 10, 2011

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA - TEKNIK KWLH


APAKAH KWLH?
 •   Teknik KWLH ialah satu teknik membaca secara kritis yang memerlukan pelajar meninjau perkara-perkara yang telah diketahui, yang akan diketahui dan yang telah dipelajari. 
 •   Teknik ini bertujuan menggalakkan pelajar mencari maklumat tambahan daripada pelbagai sumber. 
 • Teknik ini juga sesuai dilaksanakan untuk bacaan ekstensif dan kritis.  
 K
What  I know
 •   Know (Tahu)
 •   Murid-murid mencatat maklumat yang sudah diketahui berdasarkan tajuk atau perkara yang akan dibincangkan.
W
Want (Hendak/Ingin Tahu)
 • Murid-murid mencatat maklumat yang ingin diketahui dengan lebih lanjut berdasarkan tajuk atau perkara yang dibaca.
L
What I learned
 •   Learn (Pelajari)
 •   Murid-murid dikehendaki mencatat isi penting yang diperoleh daripada bahan bacaan berdasarkan tajuk atau teks. Dengan perkataan lain, murid-murid menjawab soalan yang dibina sendiri.
H
How much I want to know
 •    How (Bagaimana)
 •     Murid-murid dikehendaki mencatat bagaimana, bila dan di mana untuk mendapatkan maklumat yang belum lengkap berdasarkan teks yang diberi. Murid-murid juga berupaya mengemukakan cadangan untuk merujuk sumber lain.

BAGAIMANAKAH CARANYA?
 • Guru menyediakan tajuk dan memberi borang KWLH kepada pelajar.
 • Guru berbincang dengan pelajar tentang tajuk dan meminta pelajar mengisi ruanagan ‘K’ ( apa yang saya tahu) berkaitan dengan tajuk.
 • Guru meminta pelajar mengisi ruangan ‘W’ ( apa yang saya ingin tahu) tentang tajuk yang diberi.
 • Guru memberi petikan dan meminta pelajar membaca dan mencatat isi-isi penting dalam ruangan ‘L’ ( apa yang saya telah pelajari).
 •   Guru berbincang dengan pelajar tentang perkara yang telah mereka pelajari dan meinta pelajar mengisi ruangan ‘H’ ( bagaimana saya boleh mendapatkan maklumat tambahan) berkaitan dengan tajuk yang dipelajari. 
    K
(know)
    W
(want)
    L
(learned)
    H
   (how)

p/s :nota kuliah daripada Dr.Faridah Nazir...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...